Home » நம்பி

 
 

நம்பி

 
 
* நம்பி கவிதை

* நம்பி கவிதை

சுடு வெயில் வெயில் வெயில் வெளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் நீள்வதால் பெருங் மஞ்சல் நிற கூந்தலொன்று உலகம் சுற்றுகிறது நடுப்பகலில் கருப்படைகிறது கண்கள் எப்படியும் தப்ப முடியாதபடி யார் யாரோ செய்த குற்றங்களுக்கான தீர்ப்புக்களாய் என் மீதும் என் தோழமைகள் மீதும் முளைத்துவிடுகிறது வெயில் வெயிலின் எல்லா வேர்களும் வெறி கொண்டு என்னைத் துழாவுகின்ற போது இருள் அச்சமடைந்து விடுகிறது எவர் எவரோ மறுமுனையில் நரியின் குணங்கள் கொண்டு வாழ்வை […]