Home » மொகமட் சலீம்

 
 

மொகமட் சலீம்

 
 
* ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி – முஸ்லிம் கொங்கிரஸ் அரசியல் கூட்டணி- மொகமட் சலீம்

* ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி – முஸ்லிம் கொங்கிரஸ் அரசியல் கூட்டணி- மொகமட் சலீம்

‘நீங்கள் எங்களைச் சார்ந்தவர்கள் அல்லது எங்கள் எதிரிகள்’ எனவும் இன்னும் இது போன்ற பல கர்வமான கூற்றுக்களும் செப்டெம்பர் 11 பாரிய நிகழ்விற்குப் பின்னர் அன்றைய அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோர்ர்ஜ் புஸ் இனால் எச்சரிக்கையாக விடப்பட்டன. மற்றய நாடுகளை தனக்கு நண்பர்களாக அல்லது எதிரிகளாக இருக்குமாறு நிர்ப்பந்திப்பதாக இவ் எச்சரிக்கை அமைந்தது. சிறிலங்கா முஸ்லிம் கொங்கிரஸ் கட்சி ஐக்கிய மக்கள் கூட்டமைப்புடன் (UPA) கொண்டுள்ள அணிச்சேர்க்கையானது இன்னொரு வகையில், ‘உங்களுடன் […]