Home » லறீனா அப்துல் ஹக்

 
 

லறீனா அப்துல் ஹக்

 
 
* தர்மசேன பத்திராஜ-  பல்கலைக்கழகம், அரசியல் மற்றும் கலை – தமிழில்: லறீனா அப்துல் ஹக்

* தர்மசேன பத்திராஜ- பல்கலைக்கழகம், அரசியல் மற்றும் கலை – தமிழில்: லறீனா அப்துல் ஹக்

    1969 ஆம் ஆண்டின் ஒரு காலைப் பொழுது. கவர்ச்சியான தோற்றம் உடைய, மெலிந்து உயர்ந்த ஓர் இளைஞர்  தற்காலிக உதவி விரிவுரையாளராகப் பணியேற்று வித்தியாலங்கார சர்வகலாசாலையின் சிங்களத் துறைக்கு வந்திருந்தார். அக்காலகட்டத்தில் அங்கே பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த விமல் திசாநாயக்க, காமினி ஹத்தொட்டுவேகம, லக்‌ஷ்மன் ப்ரணாந்து, சுனந்த மகேந்திர, சோமரத்ன பாலசூரிய, சந்திரசிரி பள்ளியகுரு மற்றும் அஷோக கொலம்பகே ஆகிய கலை இலக்கிய ஆளுமை கொண்ட ஆசிரியர்கள் குழுவில் […]